Η μόνη επιβάρυνση είναι ο Γεωθερμικός εναλλάκτης, ο οποίος κοστίζει από 18 έως 22 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κλιματιζόμενης επιφάνειας.