Όμιλος ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ – Ισχυρός & Αξιόπιστος

Με αμιγώς ελληνική ταυτότητα, ο Όμιλος βασίζεται στην εμπειρία που συνέλεξε από έργα του ενεργειακού και βιομηχανικού τομέα την τελευταία 30ετία και συνεχίζει αδιάλειπτα να δημιουργεί υψηλές αξίες.

Εταιρικές Αξίες

Όλα πηγάζουν από τις Αξίες μας. Κάθε πράξη μας, κάθε λέξη μας τις αντανακλά. Η εταιρεία μας τις ανακάλυψε μέσα στο πνεύμα των ιδρυτών της και σήμερα συνεχίζει να τις εμπνέει σε όλο το προσωπικό της. Λόγω της μακράς ιστορίας μας, οι εταιρικές αξίες μας είναι τόσο καλά θεμελιωμένες που συνθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σημείο διαφοροποίησης έναντι του ανταγωνισμού.

Ηθική κι ακεραιότητα: Είμαστε τίμιοι και ειλικρινείς συνεργάτες, με υψηλή αίσθηση του επαγγελματισμού.

Προσήλωση στον πελάτη / συνεργάτη: Εκτιμούμε κι αναγνωρίζουμε τη μοναδικότητα των αναγκών του, εξετάζουμε με προσοχή τις απαιτήσεις του.

Υψηλή αξία: Προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και ποιότητας, με διαχρονική αντοχή για ασφαλείς κι επικερδείς επενδύσεις.

Κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα: Σεβόμαστε το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες, την προσωπικότητα και την ασφάλεια των εργαζομένων.