Η εμπειρία είναι η καλύτερη απόδειξη

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ολόκληρης της κατασκευής ειδικευμένων έργων μικρής ή μεγάλης κλίμακας
και τα παραδίδουμε στον επενδυτή «με το κλειδί στο χέρι» (turn key).

Ανάπτυξη – Αδειοδότηση

Η υλοποίηση ενός έργου στη βάση της θεωρίας «TURN KEY» περιλαμβάνει το σύνολο του κύκλου ζωής του, που ξεκινάει από την ανάπτυξη και αδειοδότηση του. Η εταιρεία μας, βασιζόμενη στη μακροχρόνια εμπειρία της από την αγορά των βιομηχανικών μονάδων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, προσφέρει :

 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την ανάπτυξη νέων έργων «από το μηδέν».
 • Διαχείριση της αδειοδότησης έργων, με βέλτιστη αποφυγή ή/και αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Σημαντικότερα προτερήματα της Δέλτα Τεχνική στον τομέα αυτό αποτελούν η αναντικατάστατη αξιοπιστία της και η βαθιά γνώση της στην αγορά, ικανές να θεμελιώσουν στιβαρές σχέσεις συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, Έλληνες ή ξένους.
Συμπληρωματικά, η εταιρεία μας είναι σε θέση να βοηθήσει στη διερεύνηση και εξασφάλιση χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων, μέσω τραπεζικών οργανισμών, με τους οποίους διατηρεί σχέσεις μακροχρόνιας συνεργασίας.

Μελέτη – Σχεδίαση

Το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας, που αποτελείται από μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους πανεπιστημιακής μόρφωσης, παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης άρτιων τεχνικών και οικονομικών μελετών για έργα.
Από την αρχική μελέτη έως την τελική λεπτομερή κατασκευαστική σχεδίαση, η εταιρεία μας, χάρη και στη συσσωρευμένη εμπειρία της από τα έως τώρα εκτελεσμένα έργα της, παρέχει κορυφαίας ποιότητας υπηρεσίες.
Ειδικά όσο αφορά τις μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων ή ενεργειακής παραγωγής έργων ΑΠΕ, η Δέλτα Τεχνική χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό παγκόσμιας εμβέλειας και μετεωρολογικά δεδομένα υψηλής αξιοπιστίας.

Κατασκευή

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της λογικής του «Turn Key» είναι ότι το σύνολο της ευθύνης για την υλοποίηση των έργων αναλαμβάνει ένας και μόνο ανάδοχος. Με αυτό τον τρόπο, ο επενδυτής έχει απέναντί του έναν και μόνο αξιόπιστο συνεργάτη, με πλήρη γνώση των ιδιαιτεροτήτων του έργου.
Η υλοποίηση «Turn-Key» ή «με το κλειδί στο χέρι» περιλαμβάνει αναλυτικά:

 • Επιλογή και προμήθεια ποιοτικού εξοπλισμου
 • Κατασκευή του συνόλου του έργου με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001:2008
 • Επίβλεψη, συντονισμό και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων για την έγκαιρη υλοποίηση
 • Θέση σε λειτουργία (commissioning)

Η Δέλτα Τεχνική έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού στην υλοποίηση έργων «με το κλειδί στο χέρι»:

 • Αποτελεί ένα σοβαρό συνεργάτη που θα σας στηρίξει σε κάθε πρόβλημα
 • Είναι πεπειραμένος κατασκευαστής έργων με εξαιρετική φήμη και παρουσία 34χρόνων στην αγορά
 • Είναι μία υπεύθυνη εταιρεία με έμφαση στην ποιότητα, που εγγυάται την άψογη λειτουργία και την αντοχή στο χρόνο για την επένδυσή σας
 • Διατηρεί ανταγωνιστικά και υπεύθυνα κοστολόγια.

Υποστήριξη

Αποδεικνύοντας τις σταθερές σχέσεις συνεργασίας που επιθυμεί να διατηρήσει, η Δέλτα Τεχνική παρέχει υπηρεσίες μακροχρόνιας υποστήριξης της λειτουργίας των έργων που κατασκευάζει.

Συγκεκριμένα :

 • Παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας και ενεργειακής αποδοτικότητας για το σύνολο του έργου
 • Αναλαμβάνει την υποστήριξη και συντήρηση με ετήσια συμβόλαια
 • Παρέχει υπηρεσίες καθημερινής τηλε-παρακολούθησης
 • Προσφέρει περιοδικές αναφορές λειτουργίας κι ενεργειακής απόδοσης.

Με τις παραπάνω υπηρεσίες, η εταιρεία μας καλύπτει πλήρως τις ανάγκες υποστήριξης των έργων, προκειμένου ο επενδυτής και η χρηματοδοτούσα τράπεζα να είναι σίγουροι για την αδιάλειπτη κι απρόσκοπτη λειτουργία.