Ευκαιρίες Εργασίας

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας, στο info@deltatechniki.gr εφόσον θα επιθυμούσατε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της Δέλτα Τεχνικής και να αξιολογηθείτε για σχετικές θέσεις που θα προκύπτουν.
Όλα τα βιογραφικά θα συνοδεύονται από αντίγραφο πτυχίου και θα διαχειρίζονται με εμπιστευτικότητα.

Επιλέξιμες θέσεις εργασίας: