Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

H «Δέλτα Τεχνική Ανώνυμη Κατασκευαστική, Βιομηχανική, Εμπορική, Τουριστική Εταιρεία» ή «Δέλτα Τεχνική Α.Ε.» ή «η Εταιρεία», με έδρα την Λεωφόρο Ποσειδώνος 51, 18344, Μοσχάτο, χειρίζεται προσωπικά δεδομένα, αποκλειστικά για τους συμφωνηθέντες και κοινοποιηθέντες σκοπούς.

 Σκοποί Επεξεργασίας

Η «Δέλτα Τεχνική Α.Ε.» επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία [“Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή ΓΚΠΔ)” και όλες τις άλλες ισχύουσες Ευρωπαϊκές και Εθνικές διατάξεις και κανονισμούς που αφορούν στην επεξεργασία πληροφοριών ενός ζωντανού προσώπου και της ιδιωτικής ζωής], με σκοπό τη διαρκή συμμόρφωσή της με τις έννομες υποχρεώσεις της και την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, προστατεύοντας τα έννομα συμφέροντα της και προβαίνοντας σε οποιαδήποτε ενέργεια σύμφωνα με την εκάστοτε υφιστάμενη συγκατάθεσή σας. Ειδικότερα, η «Δέλτα Τεχνική Α.Ε.» επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της ως εργοδότης, ή ως συμβαλλόμενη σε κάθε μορφή συνεργασία και συμφωνία, για να εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές, τελωνειακές υποχρεώσεις της, ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση φέρει έναντι τοπικών, εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών Αρχών και φορέων, όπως κι έναντι των επενδυτών της. Επίσης, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για να επιθεωρεί και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς της, να προστατεύει την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της, να διατηρεί και να βελτιώνει τις σχέσεις της με επενδυτές, να προβάλλει τις εταιρικές της δραστηριότητες, να διαχειρίζεται νομικά της ζητήματα και να προασπίζει τα εν γένει έννομα συμφέροντά της.

Προσωπικά δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αφορούν τους πελάτες και προμηθευτές της Εταιρείας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), συνεργαζόμενα και συναλλασσόμενα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπεργολάβους, επενδυτές, επισκέπτες, καθώς και εκείνους που έχουν υποβάλει αίτηση για εργασία και τους εργαζομένους της Εταιρείας. Τα δεδομένα αφορούν:

 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, εργοδότης, διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου,
 • Στοιχεία ταυτοποίησης για την ασφαλή είσοδο και παραμονή στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, όπως αριθμό ταυτότητας / διαβατηρίου / άδειας παραμονής, αριθμό αδείας / κυκλοφορίας οχήματος.
 • Φωτογραφικό – Βιντεοσκοπημένο υλικό από κάμερες ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας,
 • Φωτογραφικό – Βιντεοσκοπημένο υλικό εκδηλώσεις της Εταιρείας στις οποίες συμμετέχουν τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα,
 • Πληροφορίες σχετικά με τον διακομιστή ή συσκευή που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
 • Λεπτομέρειες πληρωμής, παράδοσης και τιμολόγησης, ΑΦΜ και ΔΥΟ
 • Έγγραφα που απαιτούνται για εργασίες τρίτων στις εγκαταστάσεις μας
 • Αναφορικά με τους εργαζομένους της Εταιρείας και τους αιτούντες εργασία στην Εταιρεία:
  • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και σχετικά έγγραφα για την τεκμηρίωση των εν λόγω στοιχείων,
  • Ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα,
  • Λεπτομέρειες σχετικές με την ασφαλιστική κατάσταση (συμπεριλαμβανομένου και του ΑΜΚΑ),
  • Προϋπηρεσία και ακαδημαϊκά προσόντα,
  • Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που τυχόν παρέχονται μέσω των εγγράφων που υποβάλλουν στην Εταιρεία οι εργαζόμενοι και οι αιτούντες εργασίας σε αυτήν.

Ειδικότερα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας της η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies ως εξής:

Σχόλια

Η Εταιρεία δεν επιτρέπει τον σχολιασμό από επισκέπτες στην ιστοσελίδα της, κατα συνέπεια δεν συλλέγει δεδομένα όπως διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης ώστε να βοηθήσει στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Πολυμέσα

Σε περίπτωση μεταφόρτωσης εικόνων στον ιστότοπο της Εταιρεαις, θα πρέπει να αποφεύγεται η μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

Φόρμες Επικοινωνίας

Όταν ο χρήστης συμπληρώνει φόρμες επικοινωνίας της Εταιρείας, η Εταιρεία συλλέγει τα στοιχεία που της παρέχει, ζητώντας κάθε φορά τη συναίνεσή του στην παροχή αυτών των πληροφοριών στην Εταιρεία για τον σκοπό που αναφέρεται.

Cookies

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies στον ιστότοπο της για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου στα ενδιαφέροντά σας. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) του χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του χρήστη. Με τη χρήση αυτή, ο ιστότοπος είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του χρήστη, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στο χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης. Αν ο χρήστης αφήσει ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορεί να επιλέξει να αποθηκεύσει το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και τον ιστότοπό του σε cookies. Αυτά είναι για την ευκολία του χρήστη, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώνει κάθε φορά τα στοιχεία του όταν αφήσνει ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα (1) έτος. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανώνυμες στατιστικές που επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς οι χρήστε χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας και μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την ταυτότητα του χρήστη από τις πληροφορίες αυτές. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψει ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει ωστόσο οι χρήστες να γνωρίζουν ότι κάποιες λειτουργίες της ιστοσελίδας είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξουν την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα του χρήστη, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδραση του χρήστη με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής του με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχει λογαριασμό και έχει συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία περιορίζεται σε ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο και εκτελείται από τη «Δέλτα Τεχνική Α.Ε.», καθώς και συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες και υπεργολάβους της, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση των συμφωνηθέντων σκοπών. Η «Δέλτα Τεχνική Α.Ε.» δεν πωλεί τα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν. Προσωπικά δεδομένα δίδονται σε τρίτα μέρη όταν και όπου καθίσταται αναγκαίο για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και προϊόντων και τη διευκόλυνση της συμφωνημένης συνεργασίας της μαζί σας, ή επιβάλλεται στην Εταιρεία μας από δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των νόμιμων υποχρεώσεων μας. Στο πλαίσιο αυτό τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να αποσταλούν σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες και υπεργολάβους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τηρούν εγκαταστάσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε τρίτες χώρες. Τέλος σημειώνεται ότι υπηρεσίες cloud μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρείας μας λαμβάνει διαρκώς τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας σε οποιαδήποτε φάση ή τοποθεσία επεξεργασίας.

Η Εταιρεία μας, καθώς και οι εργαζόμενοι, υπεργολάβοι μας, εξωτερικοί μας συνεργάτες, λαμβάνουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, απώλεια και τροποποιήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκτελείται μόνο από πρόσωπα ή μονάδες στις οποίες έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες σχετικές εργασίες, οι οποίες απαιτούν ανάλογη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Τήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προαναφερόμενοι σκοποί για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για περίοδο, η οποία συναρτάται με τον συμφωνηθέντα σκοπό. Ωστόσο, είναι δυνατό να τηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν απαιτηθεί κάτι τέτοιο από το νόμο ή κατ΄ επιταγή εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας έως τη στιγμή που τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ενεργά.

Αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δημιουργία προφίλ

Δεν λαμβάνει χώρα καμία αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ούτε και αντίστοιχη διαδικασία δημιουργίας προφίλ βάσει των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαιώματα Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα σας έχετε την δυνατότητα:

 • Απόκτησης από την Εταιρεία διαβεβαίωσης για το εάν αυτή επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα,
 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας,
 • Διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων σας,
 • Λήψης αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων και διαβίβασης αυτών σε αποδέκτη υπόδειξης σας (δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας),
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας,
 • Άρσης της συγκατάθεσής σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα ή για την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: compliance@deltatechniki.gr, ή τηλεφωνικά στον αριθμό 2109400720 (εσωτερικό 133).

Σε περίπτωση που, κατόπιν της επικοινωνίας σας με την Εταιρεία, θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Αρχή. Ως «Αρμόδια Αρχή» ορίζεται και λειτουργεί η «Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα». Για την αρμοδιότητα της Αρχής, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.dpa.gr/el/polites/gkpd  καθώς και τον τρόπο υποβολής οποιασδήποτε καταγγελίας: https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi .

 Επικαιροποιήσεις Δήλωσης

Στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε συνεχώς την προστασία των δεδομένων σας, τη σαφή και ξεκάθαρη πληροφόρησή σας σχετικά με την επεξεργασία τους και την τήρηση του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου, η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται σε αλλαγές και επικαιροποίηση.