ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ (EPC) – Η εμπειρία είναι η καλύτερη απόδειξη

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ολόκληρης της κατασκευής ειδικευμένων έργων μικρής ή μεγάλης κλίμακας
και τα παραδίδουμε στον επενδυτή «με το κλειδί στο χέρι» (turn key).

Κατασκευή Έργων “Turn Key”

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της λογικής του «Turn Key» είναι ότι το σύνολο της ευθύνης για την υλοποίηση των έργων αναλαμβάνει ένας και μόνο ανάδοχος.
Με αυτό τον τρόπο, ο επενδυτής έχει απέναντί του έναν και μόνο αξιόπιστο συνεργάτη, με πλήρη γνώση των ιδιαιτεροτήτων του έργου.