Παραδείγματα Έργων

Υποσταθμός υψηλής τάσης στη Στερεά Ελλάδα

Η Δέλτα Τεχνική ανέλαβε την ανέγερση, με ολοκληρωμένη σύμβαση κατασκευής ΒοΡ, ενός ακόμα υποσταθμού υψηλής τάσης 33/150kV στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας.

Πρόκειται για τον τρίτο υποσταθμό υψηλής τάσης που αναλαμβάνει η εταιρία, αποδεικνύοντας την ανταγωνιστικότητα της στο συγκεκριμένο ιδιαίτερα εξειδικευμένο και απαιτητικό αντικείμενο. Λόγω του κορεσμού των δικτύων διανομής αλλά και των μετασχηματιστών στους υφιστάμενους υποσταθμούς, ολοένα και περισσότερες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. αιολικά, φωτοβολταϊκά) αλλά και καταναλωτών (π.χ. βιομηχανίες) απαιτούν για τη σύνδεση τους με το σύστημα μεταφοράς νέους υποσταθμούς.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Δέλτα Τεχνική, με συνεπή παρουσία στην αγορά που ξεπερνά τα 40 έτη, αναλαμβάνει το σύνολο της ευθύνης για τη σχεδίαση, αδειοδότηση, κατασκευή, παράδοση σε λειτουργία και συντήρηση υποσταθμών υψηλής τάσης, βοηθώντας τους επενδυτές να πετύχουν καλύτερη βιωσιμότητα και χρόνους υλοποίησης στα έργα τους.