Η εμπειρία είναι η καλύτερη απόδειξη

Ο Όμιλος Δέλτα Τεχνική έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα του Κλιματισμού, αναλαμβάνοντας πλήρως την ανέγερση τέτοιων μονάδων σε όλη τη Ελλάδα,
είτε κοντά στους τόπους παραγωγής είτε σε αποθήκες διανομής

Ψυγεία – Συσκευαστήρια

Τις ανάγκες αποθήκευσης και διατήρησης σε εξαιρετική ποιότητα φρούτων, λαχανικών, κρεάτων και άλλων τροφίμων καλύπτουν οι εγκαταστάσεις βιομηχανικής ψύξης. Ο Όμιλος Δέλτα Τεχνική έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα, αναλαμβάνοντας πλήρως την ανέγερση τέτοιων μονάδων σε όλη τη Ελλάδα, είτε κοντά στους τόπους παραγωγής είτε σε αποθήκες διανομής (logistics).

Η Εταιρία κατέχει εμπειρία και από εγκαταστάσεις συντήρησης πλήρους «ελεγχόμενης ατμόσφαιρας». Τα έργα ψύξης / συντήρησης συνδυάζονται αρκετές φορές και με μονάδες συσκευασίας και τυποποίησης των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής μέσα από αυτοματοποιημένες γραμμές.

Η Εταιρία είναι σε θέση να μελετήσει και να υλοποιήσει με το «κλειδί στο χέρι» μονάδες όλων των ειδών, τόσο για ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και για αγροτικούς συνεταιρισμούς. Η εμπειρία, και οι τεχνικές γνώσεις της Εταιρίας στον τομέα είναι ασυναγώνιστες, δίνοντας τη δυνατότητα για υλοποίηση μονάδων «μοντέλων», που θα αξιοποιούν την πλούσια αγροτική παραγωγή της χώρας.

Τρόφιμα & Κρασιά

Με εξαιρετικά αποτελέσματα δραστηριοποιείται η Δέλτα Τεχνική και στο χώρο της παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων, ποτών και κρεάτων. Αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για την ανέγερση σύγχρονων μονάδων μεταποίησης τους, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες υγιεινής και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε προϊόντος.

Η σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης προκειμένου να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της ταυτόχρονα με σταθερά και υψηλά επίπεδα ποιότητας. Ως εκ τούτου, η υλοποίηση των γραμμών παραγωγής στις εγκαταστάσεις τροφίμων και ποτών είναι απαραίτητο να υλοποιούνται από ειδικευμένους ανάδοχους όπως η Δέλτα Τεχνική.

Μεγάλη εξειδίκευση έχει ο Όμιλος στον τομέα του κρασιού – οινοποιεία, λόγω και των συνεργιών αλλά και της τεχνογνωσίας που διατηρεί η θυγατρική Δέλτα Θέρμανση – Κλιματισμός στις εφαρμογές αυτές.

Σύγχρονα Σφαγεία

Εκτενή εμπειρία έχει αναπτύξει ο Όμιλος Δέλτα Τεχνική και στον τομέα της μελέτης, σχεδίασης και ανέγερσης σύγχρονων σφαγείων πολλαπλών γραμμών. Σε απόλυτη συμφωνία με τις αυστηρότερες κατευθύνσεις και κανονισμούς της Ε.Ε. και με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αύξηση της δυναμικότητας, η Εταιρία έχει κατασκευάσει μονάδες σφαγής που εξυπηρετούν πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Οι επενδύσεις σφαγείων υλοποιούνται τόσο από ιδιώτες όσο και από δημοτικές επιχειρήσεις και παρουσιάζουν πλειάδα θετικών επιπτώσεων στην τοπική κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Εκκοκκιστήρια Βάμβακος

Μεγάλο αριθμό συνεταιριστικών και ιδιωτικών εκκοκκιστηρίων και άλλων μονάδων επεξεργασίας βάμβακος έχει εγκαταστήσει στην ελληνική περιφέρεια ο Όμιλος Δέλτα Τεχνική.

Σημαντικό μέρος της εγχώριας βαμβακοπαραγωγής πέρασε μέσα από εργοστάσια που σχεδίασε, μελέτησε, κατασκεύασε και έθεσε σε λειτουργία η Εταιρία, θυγατρική της οποίας μάλιστα είχε λάβει 3 διπλώματα ευρεσιτεχνίας για ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό εκκοκκιστηρίων.

Τουριστικά Συγκροτήματα

Παρότι τελείως διαφορετικού χαρακτήρα και ιδιαιτεροτήτων από τα κυριολεκτικά βιομηχανικά έργα, τα έργα ανάπτυξης σύγχρονων τουριστικών συγκροτημάτων βρίσκονται και αυτά εντός του αντικειμένου του Ομίλου Δέλτα Τεχνική λόγω της αυξημένης περιπλοκότητας τους.

Τα έργα αυτά δεν συγκαταλέγονται στην κατηγορία των οικοδομικών και δεν μπορούν να εκτελεστούν από κοινές εργοληπτικές εταιρίες διότι συνδυάζουν πολλές παραμέτρους που ο ανάδοχος πρέπει να διαχειριστεί και να συντονίσει σε επίπεδο project management.

H Δέλτα Τεχνική συνδυάζει την εμπειρία που έχει αποκτήσει ήδη στη σχεδίαση και τεχνο-οικονομική ανάλυση τουριστικών έργων με την εμπειρία της από τη διαχείριση περίπλοκων οικοδομικών και βιομηχανικών έργων και πετυχαίνει με αυτό τον τρόπο να αποτελεί μία σοβαρή πρόταση αναδοχής σε βάση EPC της υλοποίησης τέτοιων project.