Όμιλος ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ – Ισχυρός & Αξιόπιστος

Όλα πηγάζουν από τις Αξίες μας. Κάθε πράξη μας, κάθε λέξη μας τις αντανακλά.
Η εταιρεία μας τις ανακάλυψε μέσα στο πνεύμα των ιδρυτών της και σήμερα συνεχίζει να τις εμπνέει σε όλο το προσωπικό της.

Μήνυμα Προέδρου

Η ιστορία αποδεικνύει πως η επιτυχία ενός εγχειρήματος δεν είναι πάντα εξασφαλισμένη «από τα χαρτιά», όσο ξεχωριστή κι αν είναι η ιδέα στην οποία βασίζεται. Εξαρτάται από πολλούς μετέπειτα παράγοντες. Η σωστή θεωρητική μελέτη δεν είναι ποτέ αρκετή διότι απαιτεί στην εφαρμογή της ουσιαστικές καθημερινές πρακτικές, έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, υπευθυνότητα και τεχνογνωσία.

Εμείς στη Δέλτα Τεχνική από την ίδρυσή της το 1980 δώσαμε σημασία στην επιτυχία κάθε έργου που αναλαμβάναμε, από τη μελέτη (η εμπειρία μου ξεκινά το 1970), την επιλογή του εξοπλισμού, τη λεπτομέρεια στην εφαρμογή και κυρίως σεβασμό στον πελάτη και τις απαιτήσεις του.

Η πίστη μας στην αξία της τεχνολογίας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για εξοικονόμηση και προστασία του περιβάλλοντος μας βοήθησε από την αρχή σε μια επιτυχή και σταθερά αναπτυσσόμενη πορεία στην αγορά.

Πρώτοι εμείς εφαρμόσαμε καινοτόμες για την Ελλάδα εφαρμογές Αντλιών Θερμότητας  και Βιομάζας.

Στην συνέχεια μελετήσαμε και κατασκευάσαμε πληθώρα μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, σταθμών συμπαραγωγής με βιομάζα, φωτοβολταϊκών σταθμών και εφαρμογών γεωθερμίας.

Παράλληλα, διατηρούμε αναλλοίωτες τις βασικές αρχές που μας βοήθησαν μέχρι σήμερα και εγγυώνται επιτυχημένες επενδύσεις (μικρές ή μεγάλες) για τους πελάτες μας.

Το όραμά μας είναι δύσκολο να αποτυπωθεί μέσα σε ένα κείμενο, αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για να το στηρίξουμε με πράξεις μέσα από την ενεργό και πρακτική παρουσία μας στην αγορά.

Α. Δεληγιώργης
Πρόεδρος Ομίλου Δέλτα Τεχνική

Γνωριμία – Ιστορικό

Με επιτυχημένη παρουσία από το 1980 η Δέλτα Τεχνική, συγκεντρώνει εμπειρία κι αξιοπιστία που την κάνουν να ξεχωρίζει και να είναι σήμερα μία εταιρεία με εξαιρετική φήμη στην ελληνική κι ευρωπαϊκή αγορά. Διαθέτει και παρέχει όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και το έμψυχο δυναμικό για την επιτυχή ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) στον κτιριακό τομέα και ανάπτυξης τουριστικών επενδύσεων. Στεγάζεται σε πλήρως εξοπλισμένα ιδιόκτητα γραφεία στην Αθήνα και διατηρεί αυτή τη στιγμή μόνιμο προσωπικό πλήρους απασχόλησης που ξεπερνάει τα 25 άτομα, μεγάλο μέρος των οποίων είναι υψηλόβαθμης μόρφωσης και μακροχρόνιας εμπειρίας: μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι.

Η ιστορική εξέλιξη της Εταιρίας συνοψίζεται ως εξής:

1981 – 1988  Ίδρυση της Δέλτα Τεχνική ΕΠΕ. Δραστηριότητες στον τομέα της σχεδίασης, εμπορικής προώθησης και προμήθειας εξοπλισμού για εφαρμογές κλιματισμού με την πρωτοποριακή για την εποχή τεχνολογία των αντλιών θερμότητας.

1988 – 2000  Προμήθεια και εγκατάσταση βιομηχανικού εξοπλισμού σε εργοστάσια. Εκκίνηση της δραστηριότητας EPC για την υλοποίηση ολόκληρων εργοστασίων και την παράδοση τους «με το κλειδί στο χέρι». Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις βιομηχανίες μεταποίησης τροφίμων και αγροτικών προϊόντων.

2000 – 2003  Διεύρυνση των δραστηριοτήτων EPC «με το κλειδί στο χέρι» και σε άλλους τομείς της βιομηχανίας, καθώς και σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Καινοτόμα κατασκευή ειδικού εξοπλισμού για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (καυστήρες βιομάζας, υδροστρόβιλοι).

2004  Επιτυχής εγγραφή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθήνας, με ουσιαστική αναγνώριση της ειδίκευσης της Εταιρίας στον τομέα του EPC «με το κλειδί στο χέρι».

2005 – 2013  Συνεχής δραστηριοποίηση ως ανάδοχος EPC σε έργα ανέγερσης βιομηχανικών μονάδων και σταθμών ΑΠΕ. Σταδιακή ανάπτυξη ιδιόκτητου χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ από θυγατρικές του Ομίλου.

2014  Αναδιοργάνωση του Ομίλου με σκοπό την ενίσχυση των βασικών δραστηριοτήτων της και την εστίαση της σε αναπτυσσόμενους τομείς.

2017  Έκδοση “πράσινου” ομολόγου από τον όμιλο εταιρειών Δέλτα Τεχνική.

2018  Ολοκλήρωση συγχώνευσης δι’ απορρόφησης τριών θυγατρικών ενισχύοντας την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του ομίλου.

2019   Ενίσχυση συνεργασιών στον τομέα του κλιματισμού & της εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα.

2020  Αξιοποίηση εμπειρίας στην ανάπτυξη και κατασκευή έργων μέσω των μοντέλων Design-Build-Operate-Transfer (DBOT) και Design-Transfer-Build (DTB).

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου εταιρειών Δέλτα Τεχνική, έχει επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια ώστε να παρέχει  εξειδικευμένες υπηρεσίες   σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς.  Οι άνθρωποί μας αποτελούν την κινητήριο δύναμη για την συνεχή μας ανάπτυξη και προωθούμε την επαγγελματική τους εξέλιξη με συνεχή εκπαίδευση ώστε να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις προσωπικές και ομαδικές δυνατότητές τους.

Η φιλοσοφία μας είναι η σύμπνοια, η διατήρηση των επιχειρηματικών αξιών, η κοινωνική υπευθυνότητα και η πραγματοποίηση του οράματός μας σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Ευκαιρίες Εργασίας

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας, στο info@deltatechniki.gr εφόσον θα επιθυμούσατε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της Δέλτα Τεχνικής και να αξιολογηθείτε για σχετικές θέσεις που θα προκύπτουν.
Όλα τα βιογραφικά θα συνοδεύονται από αντίγραφο πτυχίου και θα διαχειρίζονται με εμπιστευτικότητα.

Επιλέξιμες θέσεις εργασίας:

  • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί – Έργα ΑΠΕ – Ηλεκτρικά δίκτυα
  • Μηχανικοί εργοταξίου ΑΠΕ
  • Σύμβουλος οικονομικών Υπηρεσιών