Η εμπειρία είναι η καλύτερη απόδειξη

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει έργα κατασκευής σταθμών ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας (MW) καθώς και υποσταθμούς και έργα αποθήκευσης ενέργειας

Αιολικά

Στον τομέα της κατασκευής αιολικών πάρκων μεγάλης κλίμακας (MW), η Δέλτα Τεχνική είναι σε θέση να αναλάβει υπό την ευθύνη της το σύνολο της κατασκευής έως την παράδοση του έργου σε λειτουργία:

 • εκτέλεση όλων των τελικών κατασκευαστικών μελετών
 • χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες
 • επιλογή και προμήθεια του εξοπλισμού και υλικών
 • εκτελεση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών
 • διασύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ
 • έναρξη λειτουργίας (commissioning)
 • συνεργασία με τον προμηθευτή των ανεμογεννητριών
 • συνεργασία με το τραπεζικό ίδρυμα χρηματοδότησης του επενδυτή

Η εμπειρία από την εκτέλεση τέτοιων έργων στην Ελλάδα, έχει αποδείξει ότι ένας αξιόπιστος και προσηλωμένος στην ποιότητα ανάδοχος όπως η Δέλτα Τεχνική είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του αιολικού πάρκου.

Υδροηλεκτρικά

Τα στελέχη της Δέλτα Τεχνική Α.Ε. είναι από τα πιο έμπειρα στην Ελλάδα στην κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών. Έχουν συμμετάσχει στη σχεδίαση και κατασκευή έξι (6) τέτοιων έργων, τα οποία βρίσκονται εδώ κι αρκετά έτη σε λειτουργία, ενώ παράλληλα έχουν εκπονήσει μελέτες για πλειάδα άλλων.

Σήμερα, μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες πλήρους κατασκευής:

 • εκτέλεση όλων των τελικών κατασκευαστικών μελετών
 • χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες
 • επιλογή και προμήθεια του εξοπλισμού και υλικών, συμπεριλαμβανομένου του υδροστροβίλου
 • εκτέλεση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών
 • διασύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ
 • έναρξη λειτουργίας (commissioning)
 • συνεργασία με το τραπεζικό ίδρυμα χρηματοδότησης του επενδυτή

Τα υδροηλεκτρικά έργα θεωρούνται στην τεχνική κοινότητα από τα πιο περίπλοκα και ειδικά έργα, απαιτώντας τεχνογνωσία, πρακτική εμπειρία και συντονισμό ενεργειών. Η επιλογή λοιπόν αναδόχου με αποδεδειγμένες ικανότητες, όπως η Δέλτα Τεχνική, αποτελεί μονόδρομο.

Εξοικονόμηση σε Κτίρια

Σημαντική έμφαση δίνει ο Όμιλος Δέλτα Τεχνική και στις εφαρμογές ολοκληρωμένων ενεργειακών έργων στον κτιριακό τομέα. Με αιχμή του δόρατος τη μοναδική τεχνογνωσία που κατέχει η θυγατρική Εταιρία του Ομίλου Δέλτα Θέρμανση – Κλιματισμός στη Νο1 πηγή ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, ο Όμιλος διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

 • αξιολόγηση των τομέων ενεργειακής βελτίωση
 • πρόταση συγκεκριμένου έργου επεμβάσεων
 • ποσοτικοποίηση του οφέλους
 • υλοποίηση του έργου
 • μετρήσεις πριν και μετά το έργο
 • παρακολούθηση και εγγύηση ενεργειακής βελτίωσης

Αντικείμενο των ενεργειακών έργων μπορεί να αποτελέσουν:

 • Ξενοδοχειακά συγκροτήματα
 • Συγκροτήματα κατοικιών
 • Χώροι συνάθροισης κοινού (θέατρα, κέντρα διασκέδασης)
 • Κολυμβητήρια – Πισίνες
 • Εμπορικά Κέντρα
 • Σχολεία
 • Δημόσια Κτίρια, Επαγγελματικοί Χώροι, Γραφεία
 • Οινοποιεία
 • Νοσοκομεία
 • Μουσεία

Στόχος των ενεργειακών έργων που πραγματοποιεί η Δέλτα Τεχνική σε κτίρια είναι η εξοικονόμηση ενέργειας που έχει ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων των στεγαζόμενων σε αυτά επιχειρήσεων ή φορέων.

Φωτοβoλταϊκά

H Δέλτα Τεχνική έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την κατασκευή μεγάλου αριθμού φωτοβολταϊκών σταθμών (πάνω από 150), στα πλαίσια συμβάσεων πλήρους ευθύνης (EPC) και παράδοσής τους «με το κλειδί στο χέρι».

Ειδικά για φωτοβολταϊκά συστήματα ενσωματωμένα σε κτίρια και με ειδικές απαιτήσεις, η Εταιρία θεωρείται αυτή τη στιγμή μία από τις πλέον εξειδικευμένες στην Ελλάδα. Η εξειδίκευση της αυτή έχει προκύψει από την ικανότητα της να προσαρμόζει τη σχεδίαση και κατασκευή στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε εφαρμογής, και όχι απλώς να εκτελεί τυποποιημένα έργα, κάτι που ελάχιστοι ανταγωνιστές της είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν.

Βιομάζα – Βιοαέριο

Από τους πρωτοπόρους των έργων αξιοποίησης βιομάζας, ο Όμιλος Δέλτα Τεχνική έχει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στον τομέα αυτό, με εμπειρία από έργα βιομάζας ήδη από το 2000, μελετώντας και υλοποιώντας σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας ισχύος 1 έως 10 MW με πρώτη ύλη τη βιομάζα από γεωργικά απόβλητα.

Η Εταιρία εστιάζει πλέον στον ανερχόμενο τομέα του βιοαερίου, διαμέσου της συνεργασίας της με κορυφαίο στην Ευρώπη κάτοχο τεχνογνωσίας και κατασκευαστή εξοπλισμού.

Μεγαλύτερη σημασία δίνεται σε μονάδες βιοαερίου/βιομάζας που προσαρτώνται σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις βιομηχανιών αγροτικών προϊόντων, τροφίμων, κτηνοτροφικών μονάδων, σφαγείων, βιολογικών καθαρισμών κ.λ.π. και αξιοποιούν τα ζωικά και φυτικά απόβλητα τους. Σε τέτοια έργα η Δέλτα Τεχνική μπορεί να αναπτύξει το πλήρες εύρος των ικανοτήτων της, συνεργαζόμενη στενά με τον επιχειρηματία ιδιοκτήτη της υφιστάμενης μονάδας.

Αποθήκευση / Storage

Από την πρώτη στιγμή που κατέστη σαφής η ανάγκη αποθήκευσης της διαθέσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, οι μηχανικοί της Δέλτα Τεχνική ξεκίνησαν να μελετούν τις διαθέσιμες τεχνολογίες, από τις οποίες η πιο ώριμη σήμερα είναι οι συσσωρευτές λιθίου. Στην τεχνολογία αυτή, η εταιρία έχει ήδη αναπτύξει τεχνογνωσία για τη σχεδίαση, διαστασιολόγηση, επιλογή εξοπλισμού, κατασκευή και λειτουργία έργων μεγάλης κλίμακας (MW/grid scale). Διατηρώντας επαφές με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εξοπλισμού και με τη μεγάλη εμπειρία της από ηλεκτρομηχανολογικά ενεργειακά έργα, η Δέλτα Τεχνική είναι σήμερα ικανή να παραδώσει σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες, συμπεριλαμβανόμενης και της διασύνδεσης τους με το σύστημα μεταφοράς (ΥΤ) στα πλαίσια συμφωνίας «με το κλειδί στο χέρι» ή με αντικείμενο EPC-BOP.

Αξιόλογη τεχνογνωσία κατέχει η εταιρία και στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας μέσω αντλησιοταμίευσης, λόγω της συνάφειας της τεχνολογίας με τα υδροηλεκτρικά έργα, στα οποία η Δέλτα Τεχνική κατέχει σημαντική εμπειρία εδώ και 20ετία.

Υποσταθμοί ΥΤ

Δυναμικά έχει μπει στον ιδιαίτερα εξειδικευμένο χώρο των υποσταθμών υψηλής τάσης η Δέλτα Τεχνική, κατασκευάζοντας υποσταθμούς «πρότυπα» και με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους. Η εταιρία με αυτό τον τρόπο δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους εκάστοτε επενδυτές που της αναθέτουν την υλοποίηση των υποσταθμών τους. Λίγες εταιρίες στη χώρα κατέχουν το συγκεκριμένο αντικείμενο και η Δέλτα Τεχνική έχει καταφέρει να αποκτήσει γνώση εις βάθος τόσο στη σχεδίαση, την επιλογή εξοπλισμού όσο και στην κατασκευή υποσταθμών. Με αυτό τον τρόπο, η εταιρία έχει καταστεί πλέον ένας από τους σοβαρότερους κεντρικούς εργολάβους ΒΟΡ για ανέγερση υποσταθμών υψηλής τάσης, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη υλοποίησης τους.