Όμιλος ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ – Ισχυρός & Αξιόπιστος

Όλα πηγάζουν από τις Αξίες μας. Κάθε πράξη μας, κάθε λέξη μας τις αντανακλά.
Η εταιρεία μας τις ανακάλυψε μέσα στο πνεύμα των ιδρυτών της και σήμερα συνεχίζει να τις εμπνέει σε όλο το προσωπικό της.

Τομείς Δραστηριότητας

Τα αντικείμενα στα οποία έχει εστιαστεί ο Όμιλος μετά την αναδιοργάνωση του και ως σήμερα είναι τα εξής:

  • Υλοποίηση ως κεντρικός ανάδοχος EPC (μελέτη, σχεδίαση, προμήθεια εξοπλισμού & ανέγερση) μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠ
  • Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προϊόντων για την ενεργειακή εξοικονόμηση στον κτιριακό τομέα με κέντρο την τεχνολογία των αντλιών θερμότητας
  • Ανάπτυξη ιδιόκτητων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
  • Ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων

Θυγατρικές

Ο Όμιλος έχει κατανείμει τις δραστηριότητες του στις θυγατρικές του Εταιρίες, με τη μητρική ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ να διατηρεί τον κεντρικό έλεγχο.

Οργανόγραμμα