Την ανάληψη της ευθύνης των έργων Η/Μ και πολιτικού μηχανικού για την ολοκληρωμένη ανέγερση ενός ακόμα αιολικού σταθμού, ισχύος 19MW στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, πέτυχε η Δέλτα Τεχνική. Στο αντικείμενο εργασιών που ανέλαβε η εταιρία περιλαμβάνεται και το δίκτυο διασύνδεσης μέσης τάσης του σταθμού, καθώς και η επέκταση υποσταθμού υψηλής τάσης 33/150kV. Η ανάθεση του έργου αυτού, αποδεικνύει πως η Δέλτα Τεχνική έχει πλέον καθιερωθεί ανάμεσα στις κορυφαίες κατασκευαστικές έργων ΑΠΕ, δικτύων και υποσταθμών υψηλής τάσης με κορυφαία εμπειρία και ικανότητα να φέρει εις πέρας απαιτητικά και περίπλοκα έργα εντός των απαιτούμενων προθεσμιών.