Παραδείγματα Έργων

Αιολικός Σταθμός Φλώρινας

Την ολοκληρωμένη σχεδίαση, ανάπτυξη, αδειοδότηση και κατασκευή αιολικού σταθμού ισχύος 43ΜW έχει πραγματοποιήσει η Δέλτα Τεχνική, στην περιοχή της Φλώρινας. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο EPC-BOP, με τη Δέλτα Τεχνική να αναλαμβάνει το σύνολο της ευθύνης των έργων πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Το αντικείμενο που εκτελέστηκε περιλάμβανε και τον υποσταθμό 33/150kV αλλά και τη γραμμή διασύνδεσης του αιολικού σταθμού.