Όμιλος ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ – Ισχυρός & Αξιόπιστος

Όλα πηγάζουν από τις Αξίες μας. Κάθε πράξη μας, κάθε λέξη μας τις αντανακλά.
Η εταιρεία μας τις ανακάλυψε μέσα στο πνεύμα των ιδρυτών της και σήμερα συνεχίζει να τις εμπνέει σε όλο το προσωπικό της.

Εταιρικές Αξίες

Όλα πηγάζουν από τις Αξίες μας. Κάθε πράξη μας, κάθε λέξη μας τις αντανακλά. Η εταιρεία μας τις ανακάλυψε μέσα στο πνεύμα των ιδρυτών της και σήμερα συνεχίζει να τις εμπνέει σε όλο το προσωπικό της. Λόγω της μακράς ιστορίας μας, οι εταιρικές αξίες μας είναι τόσο καλά θεμελιωμένες που συνθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σημείο διαφοροποίησης έναντι του ανταγωνισμού.

Ηθική κι ακεραιότητα: Είμαστε τίμιοι και ειλικρινείς συνεργάτες, με υψηλή αίσθηση του επαγγελματισμού.
Προσήλωση στον πελάτη / συνεργάτη: Εκτιμούμε κι αναγνωρίζουμε τη μοναδικότητα των αναγκών του, εξετάζουμε με προσοχή τις απαιτήσεις του.
Υψηλή αξία: Προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και ποιότητας, με διαχρονική αντοχή για ασφαλείς κι επικερδείς επενδύσεις.
Κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα: Σεβόμαστε το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες, την προσωπικότητα και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Σύστημα Διαχείρισης

Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της εταιρείας μας, σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει, είναι η ποιότητα.

Ποιότητα μόρφωσης στο προσωπικό που χρησιμοποιεί, στο επίπεδο της συνεργασίας με τους πελάτες της, στην επιλογή των υλικών/εξοπλισμού για τα έργα που υλοποιεί και βέβαια ποιότητα στην κατασκευή τους.
Απόδειξη της προσήλωσης αυτής στην ποιότητα αποτελεί και η πιστοποίηση της εταιρείας μας, σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ISO 9001:2015 το οποίο εφαρμόζει από το 2008 με απόλυτη επιτυχία, έχοντας αφομοιώσει πλήρως τις αρχές και διαδικασίες του.

Ο σεβασμός προς το περιβάλλον αποτελεί άλλη μια ακόμα βασική αξία της εταιρείας μας. Τη φιλοσοφία του αυτή την εφαρμόζει σε όλα τα έργα που σχεδιάζει και εκτελεί καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους. Ακόμα και στις διοικητικές του λειτουργίες στο ιδιόκτητο κτίριο γραφείων του Ομίλου στην Αθήνα, σκοπός είναι να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό το περιβαλλοντικό αποτύπωμα (carbon footprint). Συγκεκριμένα ο Όμιλος έχει καθιερώσει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2015 και εφαρμόζει μεταξύ άλλων, στα κεντρικά γραφεία του:

  • Οικολογική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκό ισχύος 8,64kW στη στέγη του κτιρίου
  • Κεντρική θέρμανση / ψύξη όλων των γραφείων της με αντλία θερμότητας (Βαθμός απόδοσης COP~2,5)
  • Πρόσθετη γεωθερμική αντλία θερμότητας για ψύξη των γραφείων στη Νότια όψη του κτιρίου (Βαθμός απόδοσηςCOP~4,5)
  • Φωτισμός με λαμπτήρες τεχνολογίας LED
  • Οργανωμένη ανακύκλωση γραφικής ύλης και συσκευασιών με 100% διαχωρισμό απορριμμάτων (15kg/ημέρα)
  • Συγκέντρωση και ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών (100kg/έτος)
  • Συγκέντρωση και ανακύκλωση συσσωρευτών (100kg/έτος

Τέλος ο όμιλος έχει καθιερώσει σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Διεθές Πρότυπο ISO 45001:2018.

Πιστοποιητικά