Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη – επίβλεψη της κατασκευής, την προμήθεια των μηχανημάτων, την προμήθεια και κατασκευή του γεωεναλλάκτη, καθώς και τους αυτοματισμούς, τη ρύθμιση και την εκκίνηση της εγκατάστασης.
Με άλλα λόγια αναλαμβάνει, από την αρχή μέχρι τέλους, το έργο και το παραδίδει στον πελάτη «με το κλειδί στο χέρι».
Επιπλέον, τα εξειδικευμένα κι εκπαιδευμένα στο εξωτερικό συνεργεία μας εγγυώνται για το άριστο αποτέλεσμα.