Γιατί μπορούν να ρυθμίζονται και να παρέχουν νερό χαμηλότερης θερμοκρασίας που απαιτείται στα ενδοδαπέδια συστήματα, μειώνοντας ακόμα περισσότερο την κατανάλωση και αυξάνοντας την απόδοση. Οι συμβατικοί λέβητες πετρελαίου είναι σχεδόν ακατάλληλοι για το ενδοδαπέδιο σύστημα.