Βεβαίως μπορείτε, καθώς οι αντλίες θερμότητας Climaveneta παράγουν θερμό νερό μέχρι και 65ο C και λειτουργούν με εξωτερική θερμοκρασία που φθάνει έως και τους -20ο C, οπότε δεν χρειάζεται ούτε καν σαν βοηθητικό το πετρέλαιο.