Αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα με συμπιεστές Screw Type, αξονικούς ανεμιστήρες, εναλλάκτες τύπου κελύφους-αυλών και ψυκτικό μέσο R513a. Κατάλληλα για εξωτερική τοποθέτηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά