Υδρόψυκτοι ψύκτες με συμπιεστές Screw Type, εναλλάκτες κελύφους – αυλών και ψυκτικό μέσο R134a.

Τεχνικά χαρακτηριστικά