Αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα με συμπιεστές Screw Type, αξονικούς ανεμιστήρες, εναλλάκτες τύπου κελύφους-αυλών και ψυκτικό μέσο R HFO1234ze.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά σε PDF