Αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα με συμπιεστές Scroll Type, αξονικούς ανεμιστήρες, εναλλάκτες τύπου κελύφους-αυλών
και ψυκτικό μέσο R410a, κατάλληλα για εξωτερική τοποθέτηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά