Η απόσβεση του σχετικά υψηλότερου αρχικού κόστους εγκατάστασης πραγματοποιείται συνήθως σε 3 έως 6 έτη, για το πιο συνηθισμένο σύστημα με τον οριζόντιο εναλλάκτη κλειστού κυκλώματος. Παρόλα αυτά, όσο μεγαλύτερο είναι το κτίριο και οι ψυκτικές-θερμικές ανάγκες, τόσο πιο γρήγορη είναι η απόσβεση. Για παράδειγμα, η γεωθερμία σε ένα ξενοδοχείο ή σε ένα κολυμβητήριο μπορεί να μειωθεί σε 1-2 χρόνια. Επίσης, στις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί η εναλλακτική του ανοιχτού κυκλώματος με πηγάδια (π.χ. ξενοδοχείο σε γειτνίαση με τη θάλασσα), η απόσβεση είναι και πάλι μικρότερη, διότι γλιτώνουμε το κόστος της σωλήνωσης / εναλλάκτη μέσα στο έδαφος.