Με ιδιαίτερη επιτυχία συνεχίζει την πορεία στο χώρο της κατασκευής ειδικών ηλεκτρομηχανολογικών έργων η Δέλτα Τεχνική, καθώς ανέλαβε και ξεκίνησε την κατασκευή υποσταθμού 33/150kV δυναμικότητας 110MW στην περιοχή της Κοζάνης.

Λόγω τις άριστης κατάρτισης και οργάνωσης της, είναι σε θέση να εκτελέσει τέτοια περίπλοκα έργα με το κλειδί στο χέρι (μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, θέση σε λειτουργία, συντήρηση) με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους και με υψηλή ποιότητα.