Η πραγματική εξοικονόμηση χρημάτων για θέρμανση σε σχέση με το πετρέλαιο είναι της τάξης του 65-80%. Με αυτά τα δεδομένα, η απόσβεση του κόστους εγκατάστασης είναι της τάξης των 3 ετών και στη συνέχεια το σύνολο του οικονομικού οφέλους (65-80% των εξόδων θέρμανσης) παραμένει στην τσέπη μας.