Ναι, μπορούν να λειτουργήσουν για παραγωγή ζεστού νερού και μάλιστα με μεγάλη οικονομία, ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία 40°C και άνω.