Η γεωθερμία δεν προορίζεται μόνο για τη θέρμανση – ψύξη μιας κατοικίας. Η εταιρεία μας έχει υλοποιήσει με μεγάλη επιτυχία γεωθερμικές εγκαταστάσεις για ξενοδοχεία, θερμοκήπια, κτίρια γραφείων. Γενικά η γεωθερμία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε εγκατάσταση που χρήζει θέρμανσης ή ψύξης.