Από όλες τις εναλλακτικές λύσεις του πετρελαίου, η αντλία θερμότητας είναι με διαφορά η πιο οικονομική. Η τοποθέτηση και η σύνδεση στο υφιστάμενο δίκτυο θέρμανσης είναι εύκολη και η λειτουργία και συντήρηση απλή, σε αντίθεση με άλλες λύσεις (π.χ. pellets).