Βεβαίως και μπορείτε, αφού γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις στο σύστημα και στην εγκατάσταση.