Υπάρχουν πολλές λύσεις γεωθερμικών εναλλακτών όπως το κατακόρυφο, ανοικτού κυκλώματος, βρόγχου σε παρακείμενα ύδατα (λίμνη, θάλασσα) κ.λπ.