Αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα με φυγοκεντρικούς συμπιεστές, εναλλάκτες κελύφους αυλών και ψυκτικό μέσο R134a.
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά