Υδρόψυκτοι ψύκτες με φυγοκεντρικούς συμπιεστές, εναλλάκτες κελύφους- αυλών και ψυκτικό μέσο R134a, υψηλής ενεργειακής απόδοσης.