Αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα με αξονικούς ανεμιστήρες και ψυκτικό μέσο HFO1234ze.

Τεχνικά χαρακτηριστικά