Αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα με συμπιεστές Screw Type, αξονικούς ανεμιστήρες, εναλλάκτες τύπου κελύφους-αυλών και ψυκτικό μέσο R134a.

Τεχνικά χαρακτηριστικά