Τερματικές μονάδες για σύνδεση με δίκτυο αεραγωγών, υψηλής στατικής πίεσης, inverter λειτουργίας με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά