Κασέτες οροφής για δισωλήνια ή τετρασωλήνια συστήματα on/off λειτουργίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά