Κασέτες οροφής για δισωλήνια ή τετρασωλήνια συστήματα inverter λειτουργίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά