Κασέτες οροφής για δισωλήνια ή τετρασωλήνια συστήματα, με “Coanda Effect” και inverter λειτουργίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά