Τερματικές μονάδες νερού, υψηλής στατικής πίεσης, με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα, δαπέδου ή οροφής, για σύνδεση με δίκτυο αεραγωγών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά