Διαιρούμενοι ψύκτες με πλακοειδείς εναλλάκτες και ψυκτικό μέσο R407c

Τεχνικά χαρακτηριστικά