Αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα με συμπιεστές Screw Type, αξονικούς ανεμιστήρες, εναλλάκτες τύπου κελύφους-αυλών και ψυκτικό μέσο R HFO1234ze. Κατάλληλα για εξωτερική τοποθέτηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά σε PDF