Τύπος DVK-R (προσαγωγής ή απαγωγής, πλαστικές)

Στόμια κυκλικής διατομής για προσαγωγή ή αναρρόφηση αέρα. Κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο σε χρώμα λευκό και φέρουν ρυθμιζόμενο κεντρικό δίσκο. Διατίθενται με βάση σύνδεσης και δακτύλιο συγκράτησης. Είναι ανθεκτικά για θερμοκρασίες μέχρι 100 οC.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος DVS / DVS-P (προσαγωγής ή απαγωγής, χαλύβδινες)

Στόμιο προσαγωγής αέρα με κεντρικό ρυθμιζόμενο δίσκο κατασκευασμένο από χάλυβα σε χρώμα λευκό. Παραδίδεται με λαιμό μικρού μήκους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά