Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

  • Το ClimaPRO εγγυάται την ενεργή βελτιστοποίηση της λειτουργίας ολόκληρης της εγκατάστασης ελέγχοντας και ρυθμίζοντας κάθε εξάρτημα που σχετίζεται άμεσα με την παραγωγή και διανομή της θερμικής ενέργειας (ψύξη / θέρμανση), δηλαδή τους ψύκτες και τις αντλίες θερμότητας, τις αντλίες κυκλοφορίας νερού καθώς και τις συσκευές απορρόφησης ή απόρριψης θερμότητας από το εξωτερικό περιβάλλον, όπως τους πύργους ψύξης για παράδειγμα. Τεχνικά χαρακτηριστικά
  • Το IDRORELAX είναι ένα κεντρικό σύστημα παρακολούθησης, επίβλεψης και ελέγδου των μονάδων Climaveneta. Μπορούν αν συνδεθούν σε αυτό έωε και 224 στοιχεία και να συγκεντρωθεί η διαχείρισή τους σε ένα μόνο σημείο. Διαθέτει οθόνη αφής για εύκολη και γρήγορη πλοήγηση στις διαφορετικές σελίδες του menu. Τεχνικά χαρακτηριστικά
  • Eίναι ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου μιας ομάδαςαντλιών θερμότητας, ψυκτικών μονάδων και fan coils.Μπορεί να ελέγξει έως και 8 μονάδες, με τις ίδιες ή διαφορετικές ονομαστικές τιμές ισχύος, σε συστήματα 2 ή 4 σωλήνων. Τεχνικά χαρακτηριστικά
  • Είναι ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για μια ομάδα ψυκτικών μονάδων και αντλιών θερμότητας. Μπορεί να ελέγξει μέχρι και 5 μονάδες, με παρόμοιες ή διαφορετικές χωρητικότητες. Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Τίτλος