Είναι ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για μια ομάδα ψυκτικών μονάδων και αντλιών θερμότητας. Μπορεί να ελέγξει μέχρι και 5 μονάδες, με παρόμοιες ή διαφορετικές χωρητικότητες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά