Υδρόψυκτοι ψύκτες με συμπιεστές Screw Type και ψυκτικό μέσο HFO1234z.

Τεχνικά χαρακτηριστικά