Αντλίες θερμότητας νερού – νερού με αντιστροφή στο υδραυλικό κύκλωμα, συμπιεστές Screw Type, εναλλάκτες κελύφους αυλών και ψυκτικό μέσο R513a.

Τεχνικά χαρακτηριστικά