Συστήματα παραλληλισμού

  • Eίναι ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου μιας ομάδαςαντλιών θερμότητας, ψυκτικών μονάδων και fan coils.Μπορεί να ελέγξει έως και 8 μονάδες, με τις ίδιες ή διαφορετικές ονομαστικές τιμές ισχύος, σε συστήματα 2 ή 4 σωλήνων. Τεχνικά χαρακτηριστικά
  • Είναι ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για μια ομάδα ψυκτικών μονάδων και αντλιών θερμότητας. Μπορεί να ελέγξει μέχρι και 5 μονάδες, με παρόμοιες ή διαφορετικές χωρητικότητες. Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Τίτλος