Συστήματα παρακολούθησης

  • Το ClimaPRO εγγυάται την ενεργή βελτιστοποίηση της λειτουργίας ολόκληρης της εγκατάστασης ελέγχοντας και ρυθμίζοντας κάθε εξάρτημα που σχετίζεται άμεσα με την παραγωγή και διανομή της θερμικής ενέργειας (ψύξη / θέρμανση), δηλαδή τους ψύκτες και τις αντλίες θερμότητας, τις αντλίες κυκλοφορίας νερού καθώς και τις συσκευές απορρόφησης ή απόρριψης θερμότητας από το εξωτερικό περιβάλλον, όπως τους πύργους ψύξης για παράδειγμα. Τεχνικά χαρακτηριστικά
  • Το IDRORELAX είναι ένα κεντρικό σύστημα παρακολούθησης, επίβλεψης και ελέγδου των μονάδων Climaveneta. Μπορούν αν συνδεθούν σε αυτό έωε και 224 στοιχεία και να συγκεντρωθεί η διαχείρισή τους σε ένα μόνο σημείο. Διαθέτει οθόνη αφής για εύκολη και γρήγορη πλοήγηση στις διαφορετικές σελίδες του menu. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τίτλος