Αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα με φυγοκεντρικούς συμπιεστές, αξονικούς ανεμιστήρες και ψυκτικό μέσο R134a. Τεχνικά χαρακτηριστικά