Τα ημικεντρικά συστήματα κλιματισμού περιλαμβάνουν κονσόλες, καναλάτα και κασέτες καθώς και εσωτερικές μονάδες κλιματισμού τύπου ντουλάπας. Έχουν εύκολη εγκατάσταση, μικρό κόστος συντήρησης και εξαιρετικά χαμηλά επιπεδα θορύβου. Έχουν μελετηθεί για να καλύψουν πλήρως τις απιτήσεις σε ψύξη.

  Γενικός Κατάλογος Προϊόντων