Σειρά εναλλακτών αέρα / άερα

Έχει αποδειχτεί από τους ειδικούς ότι η κακή ποιότητα του άερα στο σπίτι μας ή στον εργασιακό μας χώρο έχουν αρνητική επίδραση στην υγεία μας ή στην παραγωγικότητα μας. Η ποιότητα του αέρα αποτελεί μια βασική παράμετρος για την άνεσή μας και ο επαρκής αερισμός είναι απαραίτητος.

Η Mitsubishi Electric που είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας παρουσιάζει αυτή την σειρά εναλλακτών θερμότητας αέρα / αέρα.

Γενικός Κατάλογος Προϊόντων

Τεχνικά χαρακτηριστικά